Wuxi meditatie

WUXI MEDITATIE

workshop 30 november

Wuxi-meditatie is een meditatiemethode die werd ontwikkeld door Dr. Shen Hongxun. De methode is gebaseerd op Chan (Zen), Tian Tai en Dzokchen maar maakt geen deel uit van een van deze tradities.

Aanvankelijk ligt het accent van de Wuxi-meditatiebeoefening bij de fysieke- en later meer bij de mentale aspecten.
Bij de beoefening wordt een zithouding aangenomen die de lichaamsstructuur verruimt. De qi kan hierdoor vrijelijk in het lichaam circuleren en vanuit het Middenvat, de Zhong Mai, expanderen. De ademhaling wordt regelmatiger en rustiger en de duur van de adempauzes wordt steeds langer. De dieper en trager wordende ademhaling leidt ziekteverwekkende factoren met steeds meer kracht uit het lichaam.

In samenhang met veranderingen in de ademhaling, wordt de geest stiller en helderder. De beoefening kan zich dan meer concentreren op het combineren van mentale ontspanning (Zi) en focus van aandacht (Guan). Deze tegengestelden worden op een steeds dieper niveau gestabliseerd. De aandacht kan dan zijn gefocust op een dantian, chakra’s of kanaal, om de qi te laten expanderen of naar de lichaamsuiteinden te leiden, het met gesloten ogen in of buiten het lichaam te ‘kijken’ of de hun, etherische ziel, op een specifieke plaats in het lichaam te laten verblijven. Wordt gemediteerd zonder een object van aandacht, dan verblijft de beoefenaar in een natuurlijke staat van wakkerheid; een staat waarin niets wordt gezocht of tot stand wordt gebracht.

datum: 30 november
tijd: 10.00u-16.00
locatie: Pand 18, Josephstraat 18, ‘s-Hertogenbosch
kosten inclusief lunch:  € 70,-
aanmelden

BlogVolg ons


Inschrijven nieuwsbrief