scholing medische qigong

SCHOLING MEDISCHE QIGONG
LEREN BEHANDELEN MET EXTERNE QI

INHOUD LESSEN

MEDITATIE
Door tijdens meditatie diep te ontspannen en met heldere blik in het lichaam te kijken, kan het interne landschap voor het geestesoog verschijnen. Door oefening worden de interne organen, het skelet en het stelsel van energievaten en -kanalen steeds helderder en scherper waargenomen. Op deze wijze ontwikkelt de medische qigong beoefenaar zijn/haar bovenste dantian, het extra zintuig dat zich bevindt ter hoogte van het voorhoofd.
Voor diagnostische doeleinden wordt dit dantian gebruikt voor het kijken in het lichaam van de patiënt en het moduleren van vibratiekracht.

OEFENINGEN VOOR HET ZUIVEREN VAN HET LICHAAM
De waarnemingen van het bovenste dantian zijn alleen betrouwbaar als het lichaam in aanzienlijke mate vrij is van stagnatie en pathogene factoren. Dan worden tijdens het behandelen ook geen pathogene factoren op de patiënt overgedragen. Om het lichaam van deze negatieve factoren te zuiveren, worden specifieke qigongoefeningen geleerd.

TAIJI VELDOEFENINGEN EN ZWAARDVINGERTECHNIEK
Taiji veldoefeningen en zwaardvingertechniek leren de medische qigong beoefenaar een krachtige, stabiele vibratiekracht te ontwikkelen. Vibratiekracht is het medium voor de overdracht van gezondheidsinformatie (balansherstellende informatie). Dit amalgaam van vibratie en informatie wordt externe qi genoemd en wordt gebruikt voor het voeden (tonifiëren/bu) en zuiveren (sederen/xie) van het lichaam van de patiënt.
Bij de zwaardvingertechniek vormen de duim, pink en ringvinger een ring en zijn de wijsvinger en middelvinger gestrekt. Zwaardvingers worden als een acupunctuurnaald gebruikt.

DIAGNOSE TECHNIEKEN
Diagnose in de medische qigong is energetische diagnose. De belangrijkste technieken die worden onderwezen zijn:

OBSERVEREN VAN DE LICHAAMSHOUDING
De lichaamsstructuur, vorm van de wervelkolom, wervelposties, stand van het bekken, schouders en hoofd, ligging van het zwaartepunt in het lichaam en de verdeling van het lichaamsgewicht onder de voeten, geven inzicht in gezondheid-ondermijnende factoren.

VOELEN MET DE HAND OP KORTE AFSTAND VAN HET LICHAAM
Door met de hand op korte afstand van het lichaam van de patiënt de wervelkolom en voorzijde te voelen, kunnen pathogene factoren worden gelokaliseerd en hun aard worden vastgesteld. Factoren als koude, wind, hitte en damp kunnen zo worden gelokaliseerd.

VOELEN MET HET LICHAAM
Door het aandachtsveld uit te breiden van het eigen lichaam naar dat van de patiënt, kunnen pathogene factoren en andere gezondheid-ondermijnende factoren worden gezien en gevoeld. Deze diagnosetechniek geeft o.a. informatie over emoties en trauma’s.

INTEGRATIE DIAGNOSE- EN BEHANDELTECHNIEKEN
Tijdens het behandelen met externe qi vindt een continue informatie-uitwisseling plaats tussen het bovenste dantian van de medisch qigong therapeut en het lichaam van de patiënt. Door terugkoppeling van informatie over de impact van de overdracht, kan de medisch qigong therapeut het behandelproces nauwkeurig monitoren. Deze kan de modulatie van de vibratiekracht dan steeds zo aanpassen dat daarmee een maximaal behandelresultaat wordt bereikt.

SCHOLING
In China kwam het vaak voor dat leerlingen van traditionele artsen, meesters in de martiale kunsten en specialisten van andere disciplines bij hun leraar in huis woonden. Doordat zij op elkaar afgestemd waren, vond spontane informatietransmissie plaats van leraar op leerling; een vorm van overdracht die voor het ervaren en verkrijgen van inzicht in qi onontbeerlijk is.

Weliswaar heb ik nooit bij mijn vroegere leraar Dr. shen Hongxun in huis gewoond maar had vele jaren intensief contact met hem en mocht mij daarom ‘familiestudent’ noemen (een eretitel!). Zijn informatietransmissie en mijn intensieve training hebben mijn ontwikkeling in taiji- en (medische)qigong toen enorm versneld.

In de Scholing Medische Qigong leg ik de theoretische grondslagen van de behandelmethode uit, ik demonstreer oefeningen en geef correcties. Ik stem mij af op mijn leerlingen en, doen zij dit omgekeerd ook, dan vindt spontane informatietransmissie plaats. Mijn jarenlange leservaring heeft mij duidelijk gemaakt dat met afstemming en toegewijd oefenen, behandelen met externe qi in relatief korte tijd geleerd kan worden.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Introductie: 8 januari van 10.00-13.00
Kosten: geen
Start: 22 januari, 5 en 19 februari, 5 maart en 2 en 16 april.
Tijd: 10.00-13.00
Kosten: tot 15 janauri € 300,- Daarna € 350,-
Aanmelding

BlogVolg ons


Inschrijven nieuwsbrief