scholing medische qigong

SCHOLING MEDISCHE QIGONG
LEREN BEHANDELEN MET EXTERNE QI

INHOUD LESSEN

MEDITATIE
Door tijdens meditatie diep te ontspannen en met heldere blik in het lichaam te kijken, kan het interne landschap voor het geestesoog verschijnen. Door oefening worden de interne organen, het skelet en het stelsel van energievaten en -kanalen steeds helderder en scherper voor het geestesoog gezien. Op deze wijze ontwikkelt de medische qigong beoefenaar zijn/haar bovenste dantian, een extra zintuig dat zich ter hoogte van het voorhoofd bevindt.

De medisch qigong therapeut gebruikt het bovenste dantian om hiermee in het lichaam van de patiënt te kijken en voor het moduleren van de vibratiekracht waarmee hij/zij gezondheidherstellende informatie overdraagt op de patiënt.

ACTIVEREN VAN HET ONDERSTE DANTIAN
Een actief onderste dantian is voorwaarde om de de qi krachtig in het lichaam te kunnen laten circuleren, het lichaam te zuiveren van pathogene factoren en het ontwikkelen van externe qi.
Voor dit doel worden uiteenlopende oefeningen gedaan, voornamelijk ademhalingsoefeningen en oefeningen met klank.

OEFENINGEN VOOR HET ZUIVEREN VAN HET LICHAAM
Waarnemingen van het bovenste dantian zijn alleen betrouwbaar als het lichaam in aanzienlijke mate vrij is van stagnatie en is gezuiverd van pathogene factoren. De overdracht van externe qi op de patiënt is dan ‘schoon’.
Om het lichaam te zuiveren worden vooral armzwaaioefeningen gedaan.

TAIJI VELDOEFENINGEN EN ZWAARDVINGERTECHNIEK
Taiji veldoefeningen en zwaardvingertechniek leren de medische qigong beoefenaar een krachtige, stabiele vibratiekracht te ontwikkelen. Vibratiekracht is het medium voor de overdracht van gezondheidsherstellende informatie.

Externe qi is een amalgaam van vibratie en gezondheidherstellende informatie. Externe qi wordt gebruikt voor het voeden (tonifiëren/bu) en zuiveren (sederen/xie) van het lichaam van de patiënt.
Bij de zwaardvingertechniek vormen de duim, pink en ringvinger een ring en zijn de wijsvinger en middelvinger gestrekt. Het gebruik van zwaardvingers is vergelijkbaar met het gebruiken van acupunctuurnaalden.

DIAGNOSE TECHNIEKEN
Diagnose in de medische qigong is energetische diagnose. De belangrijkste technieken die worden onderwezen zijn:

OBSERVEREN VAN DE LICHAAMSHOUDING
De lichaamsstructuur, vorm van de wervelkolom, wervelposties, de stand van het bekken, de schouders en het hoofd, de ligging van het zwaartepunt in het lichaam en de verdeling van het lichaamsgewicht onder de voeten, geven inzicht in factoren die de gezondheid ondermijnen.

VOELEN MET DE HAND OP KORTE AFSTAND VAN HET LICHAAM
Door met de hand op korte afstand van het lichaam van de patiënt, de wervelkolom en de voorzijde van het lichaam te voelen, kunnen pathogene factoren worden gelokaliseerd en kan hun aard worden vastgesteld. Factoren als koude, wind, hitte en damp kunnen zo worden gelokaliseerd en herkend.

VOELEN MET HET LICHAAM
Door het aandachtsveld uit te breiden van het eigen lichaam naar dat van de patiënt, kunnen pathogene factoren en andere gezondheid-ondermijnende factoren worden gezien en gevoeld. Deze diagnosetechniek geeft o.a. informatie over emoties en trauma’s.

INTEGRATIE DIAGNOSE- EN BEHANDELTECHNIEKEN
Tijdens het behandelen met externe qi vindt een continue informatie-uitwisseling plaats tussen therapeut en patiënt. De impact van de overdracht van externe qi op de patiënt wordt continu teruggekoppeld naar het bovenste dantian van de therapeut. Hieroor kan hij/zij de modulatie van de vibratiekracht steeds aanpassen en de behandeleffecten maximaliseren.

SCHOLING
In China was het gebruikelijk dat leerlingen van traditionele artsen, meesters in de martiale kunsten en andere specialisten bij hun leraar in huis woonden. Door hun intensieve contact en afstemming op elkaar, vond spontane informatietransmissie plaats van leraar op leerling. Het is mijn ervaring dat voor het ervaren en verkrijgen van inzicht in qi deze vorm van overdracht onontbeerlijk is.

Weliswaar heb ik nooit bij mijn vroegere leraar Dr. Shen Hongxun gewoond maar had vele jaren intensief contact met hem. Van hem mocht ik mij daarom ook ‘familiestudent’ noemen (een eretitel!). De informatietransmissie die ik ontving van Dr. Shen hongxun en mijn intensieve qigong- en meditatiebeoefening hebben mijn ontwikkeling in deze disciplines enorm versneld.

In de Scholing Medische Qigong leg ik de theoretische grondslagen uit van deze behandelmethode; ik demonstreer oefeningen en geef correcties. Ik stem mij af op mijn leerlingen en als zij dit omgekeerd ook doen, dan vindt spontane informatietransmissie plaats. Mijn scholing en langdurige leservaring hebben mij ervan overtuigd dat met afstemming en toegewijd oefenen, het behandelen met externe qi in relatief korte tijd kan worden geleerd.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Eerste periode: 5 en 19 februari, 5 maart, 2 en 16 april, 14 en 28 mei
Tweede periode: 11 en 25 juni, 9 juli, 3 en 17 september en 1 oktober.
Locatie 11 juni: ’t Hurns Kerkje, Dorpsplein 14, Hurwenen
Tijd: 10.00-16.00
Locatie overige data: Pand 18, St. Josephstraat 18, ‘s-Hertogenbosch
Tijd: 10.00-13.00
Kosten: € 280,-
Informatie, aanmelden
Bankreknr: NL27 INGB 0005 522 132
onder vermelding van ‘Scholing Medische Qigong’
t.n.v. Ruud Raaijmakers
Aanmelding

BlogVolg ons


Inschrijven nieuwsbrief