scholing medische qigong

SCHOLING MEDISCHE QIGONG
LEREN BEHANDELEN MET EXTERNE QI

INHOUD LESSEN

MEDITATIE
Door tijdens meditatie diep te ontspannen en met heldere blik in het lichaam te kijken, kan het interne landschap van het lichaam duidelijk voor het geestesoog verschijnen. Zo kunnen de interne organen, het skelet en het stelsel van energievaten en -kanalen door oefening steeds helderder en scherper worden waargenomen. Op deze wijze ontwikkelt de medische qigong beoefenaar het bovenste dantian, het extra zintuig dat zich ter hoogte van het voorhoofd bevindt.
Voor diagnostische doeleinden wordt dit dantian gebruikt om in het lichaam van de patiënt te kijken en voor het moduleren van vibratiekracht.

OEFENINGEN VOOR HET ZUIVEREN VAN HET LICHAAM
De waarnemingen van het bovenste dantian zijn alleen betrouwbaar als het lichaam van de medisch qigong therapeut in aanzienlijke mate vrij is van stagnatie en pathogene factoren. Dan worden tijdens het behandelen ook geen pathogene factoren overgedragen. Om het lichaam van deze negatieve factoren te zuiveren, worden specifieke qigongoefeningen onderwezen.

TAIJI VELDOEFENINGEN EN ZWAARDVINGERTECHNIEK
Taiji veldoefeningen en zwaardvingertechniek leren de medische qigong beoefenaar een krachtige, stabiele vibratiekracht te ontwikkelen. Vibratiekracht wordt gebruikt voor de overdracht van gezondheidsinformatie (balansherstellende informatie). Dit amalgaam van vibratie en informatie wordt externe qi genoemd en gebruikt voor het voeden (tonifiëren/bu) en zuiveren (sederen/xie) van het lichaam.
Bij de zwaardvingertechniek vormen de duim, pink en ringvinger een ring en zijn wijsvinger en middelvinger gestrekt. Zwaardvingers worden gebruikt als een acupunctuurnaald.

DIAGNOSE TECHNIEKEN
De belangrijkste diagnosetechnieken die worden onderwezen zijn:

OBSERVATIE VAN HET LICHAAM
De lichaamsstructuur, de vorm van de wervelkolom, de wervelposties, de stand van het bekken, de schouders en het hoofd, de ligging van het zwaartepunt in het lichaam en de verdeling van het lichaamsgewicht onder de voeten, geven inzicht in gezondheid-ondermijnende factoren.

VOELEN MET DE HAND OP KORTE AFSTAND VAN HET LICHAAM
Door met de hand op korte afstand van het lichaam van de patiënt, de wervelkolom en de voorzijde te voelen, kunnen pathogene factoren worden gelokaliseerd en hun aard worden vastgesteld. Zo kunnen factoren als koude, wind, hitte en damp worden gelokaliseerd.

VOELEN MET HET LICHAAM
Door het aandachtsveld uit te breiden van het eigen lichaam naar dat van de patiënt, kunnen pathogene factoren en andere gezondheid-ondermijnende factoren worden gezien en gevoeld. Deze diagnosetechniek geeft o.a. informatie over emoties en trauma’s.

INTEGRATIE DIAGNOSE- EN BEHANDELTECHNIEKEN
Tijdens het behandelen met externe qi vindt een continue informatie-uitwisseling plaats tussen het bovenste dantian van de medisch qigong therapeut en het lichaam van de patiënt. Door terugkoppeling van informatie over de impact van de overdracht, kan de medisch qigong therapeut het behandelproces nauwkeurig monitoren. Deze kan de modulatie van de vibratiekracht dan steeds zo aanpassen dat daarmee een maximaal behandelresultaat wordt bereikt.

SCHOLING
In China kwam het vaak voor dat leerlingen van traditionele artsen, meesters in de martiale kunsten en andere disciplines, bij hun leraar in huis woonden. Door dit intensieve contact en toegewijde beoefening verwierven zij diepgaande kennis en vaardigheden.
Ik heb nooit bij Dr. Shen in huis gewoond maar had een tijdlang intensief contact met hem en mocht mij daarom ‘familiestudent’ noemen. De frequente informatietransmissie en intensieve training hebben mijn ontwikkeling in taiji- en (medische)qigong enorm versneld.

Informatietransmissie vindt spontaan plaats in een klimaat van openheid en toewijding. Voor het leren van medische qigong is deze vorm van kennisoverdracht onontbeerlijk. Om die reden heb ik ervoor gekozen dat de deelnemers aan de scholing medische qigong eerst drie lessen volgen en daarna besluiten of zij zich willen commiteren aan de vervolglessen. Als hiertoe is besloten, dan kan informatietransmissie gemakkelijk plaatsvinden en het behandelen met externe qi in betrekkelijk korte tijd geleerd worden.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Start: januari 2022
Aanmelding

De vervolglessen worden een keer in de twee weken gegeven op zaterdagochtend. Er worden dan ook patiënten behandeld.

BlogVolg ons


Inschrijven nieuwsbrief