medische qigong therapie

MEDISCHE QIGONG THERAPIE

Medische qigong therapie is een complementaire geneeswijze die deel uitmaakt van de Traditionele Chinese Geneeswijzen (TCG).

Ziekte is in essentie een uiting van een verstoorde balans in het lichaam. Wanneer het lichaam die moeilijk op eigen kracht kan herstellen, kan medische qigong therapie krachtig bij helpen.

Medische qigong therapie begint met een anamnese waarna een diagnostisch onderzoek volgt. Ik onderzoek dan waar zich in het lichaam ziekteverwekkende factoren hebben opgehoopt en stel hun aard vast (koude, wind, damp, hitte, boosheid, verdriet, angst, etc.). Tevens onderzoek ik de conditie van de interne organen en of de circulatie van qi, bloed en lichaamsvochten vrij is van stagnatie. Dit doe ik onder andere door met mijn hand op korte afstand van het lichaam van de cliënt te voelen.

Tijdens het behandelen ontwikkel ik een krachtige vibratie in mijn lichaam en draag deze kracht over op het lichaam van de cliënt. Dit doe ik vanaf enige afstand of via huidcontact. Soms gebruik ik ook tuina (massage,- manipulatie-, rotatie- en strektechnieken).

Vibratiekracht is de drager van gezondheidsinformatie (evenwicht herstellende informatie). Door vibratiekracht zeer verfijnd te moduleren, dringt gezondheidsinformatie diep door in het lichaam van de cliënt en zet het die het lichaam aan tot het herstellen van het evenwicht. Het vibratiepatroon in dat lichaam wordt coherenter, de circulatie van qi, bloed en lichaamsvochten vrij van stagnatie en ziekteverwekkende factoren worden uit het lichaam afgevoerd.

Tijdens de behandeling monitor ik continu het behandelproces. Van begin tot eind registreer ik de impact van mijn handelingen en pas ik de overdracht van vibratiekracht / gezondheidsinformatie aan aan mijn waarnemingen. Door de constante terugkoppeling van informatie bereik ik maximale behandelresultaten.
Met medische qigong therapie kunnen zeer uiteenlopende klachten worden behandeld. Klik hier voor een overzicht.

Medische qigong therapie combineer ik vaak met het aanleren van een qigong oefening. Het regelmatig doen van de oefening draagt in belangrijke mate bij tot het verduurzamen van het behandelresultaat.
Wanneer de gezondheid wordt ondermijnd door mentale- en emotionele factoren factoren, dan nodig ik uit tot het verkrijgen van inzicht hierin.

Gebruik je medicijnen, kruiden of supplementen, dan vind ik het fijn dat je die meeneemt. Ik kan dan hun energetische werking toetsen.

praktische informatie

Behandeltarieven:
een uur: € 47,50
Bankrekeningnr: NL27INGB0005522132
Praktijkadres: Van Rijckevorselstraat 20, 5262 XK, Vught,
ingang Vendelstraat
Consultafspraken: 073 6137798 of 06 13385275
info@dantian.eu

Veelgestelde vragen

In welke mate kan medische qigong therapie mijn gezondheid verbeteren?

Nagenoeg al mijn cliënten ervaren tijdens en na een medische qigongbehandeling aanzienlijke verbetering van hun gezondheid. Die verbetering houdt langdurig stand wanneer na de behandeling rust wordt genomen, de onderwezen qigongoefening regelmatig wordt herhaald en andere gezondheidsadviezen worden gevolgd.

Het effect van qigongtherapie is van veel factoren afhankelijk, onder andere van:

  • de ernst en de duur van de klacht,
  • de conditie van de cliënt,
  • de aard van de klacht, bijvoorbeeld functiestoornis of onherstelbare schade,
  • de mate van ontvankelijkheid voor de behandelmethode,
  • de bereidheid en de inzet van de cliënt om oefeningen te doen en de gegeven adviezen te volgen.

Deze factoren bepalen hoeveel behandelingen noodzakelijk zijn en hoe frequent deze gegeven moeten worden.

Hoe bereid ik me voor op de behandeling? Wat moet ik meenemen en wat kan ik het beste doen na de behandeling?

Ontspanning is de beste voorbereiding op de behandeling. Het is wenselijk om vóór de behandeling gegeten te hebben en tijdens en na de behandeling geen knellende sieraden en kleding te dragen.

2

BlogVolg ons


Inschrijven nieuwsbrief