medische qigong therapie

medische qigong therapie

Medische qigong therapie is een complementaire geneeswijze die deel uitmaakt van de Traditionele Chinese Geneeswijzen (TCG).

Ziekte is in essentie een uiting van een verstoorde balans in het lichaam. Het lichaam is niet altijd in staat om die geheel op eigen kracht te herstellen. In dat geval kan medische qigong therapie een zeer krachtig hulpmiddel voor herstel zijn.

Medische qigong therapie begint met een anamnese waarna een diagnostisch onderzoek wordt gedaan. Ik voel dan waar zich in het lichaam ziekteverwekkende factoren bevinden en stel hun aard vast. Ook onderzoek ik de vitaliteit van de interne organen en of het meridiaanstelsel vrij is van stagnatie. Dit doe ik onder andere door met mijn hand op korte afstand van het lichaam te ‘voelen’.

Tijdens een medische qigong behandeling ontwikkel ik in mijn lichaam een zeer krachtige vibratie. Deze draag ik met mijn handen over op het lichaam van de ander, meestal vanaf enige afstand. Vibratiekracht is de drager van evenwicht herstellende informatie. Wanneer de vibratie krachtig en stabiel is en uiterst verfijnd gemoduleerd wordt, neemt het lichaam van de cliënt deze informatie op. De intensiteit van de vibratiekracht in het lichaam van de cliënt neemt toe; de coherentie van het vibratiepatroon neemt toe en er ontstaat hierin een dominante beweegrichting. Zo kan ik ziekteverwekkende factoren uit het lichaam leiden en het kracht geven. Tijdens het behandelen, monitor ik continu de respons van het lichaam op de informatie die ik overdraag en pas de behandeling steeds aan deze waarnemingen aan.

Een medische qigong behandeling combineer ik vaak met het aanleren van een qigongoefening. Het regelmatig doen van zo’n oefening draagt in belangrijke mate bij aan het verduurzamen van het behandelresultaat. Wordt de gezondheid ondermijnd door mentale- en emotionele factoren, dan stel ik dit tijdens het anamnese-gesprek aan de orde.

Voor welke gezondheidsklachten je met medische qigong therapie zoal behandeld kunt worden klik je hier.

Gebruik je medicijnen (reguliere of andere) of supplementen, dan vind ik het prettig dat je die meeneemt. Ik kan dan hun energetische werking toetsen.

praktische informatie

Behandeltarieven:
een uur: € 47,50
half uur: € 25,-
Bankrekeningnr: NL27INGB0005522132
Praktijkadres: Van Rijckevorselstraat 20, 5262 XK, Vught,
ingang Vendelstraat
Consultafspraken: 073 6137798 of 06 13385275
info@dantian.eu

Veelgestelde vragen

In welke mate kan medische qigong therapie mijn gezondheid verbeteren?

Nagenoeg al mijn cliënten ervaren tijdens en na een medische qigongbehandeling aanzienlijke verbetering van hun gezondheid. Die verbetering houdt langdurig stand wanneer na de behandeling rust wordt genomen, de onderwezen qigongoefening regelmatig wordt herhaald en andere gezondheidsadviezen worden gevolgd.

Het effect van qigongtherapie is van veel factoren afhankelijk, onder andere van:

  • de ernst en de duur van de klacht,
  • de conditie van de cliënt,
  • de aard van de klacht, bijvoorbeeld functiestoornis of onherstelbare schade,
  • de mate van ontvankelijkheid voor de behandelmethode,
  • de bereidheid en de inzet van de cliënt om oefeningen te doen en de gegeven adviezen te volgen.

Deze factoren bepalen hoeveel behandelingen noodzakelijk zijn en hoe frequent deze gegeven moeten worden.

Hoe bereid ik me voor op de behandeling? Wat moet ik meenemen en wat kan ik het beste doen na de behandeling?

Ontspanning is de beste voorbereiding op de behandeling. Het is wenselijk om vóór de behandeling gegeten te hebben en tijdens en na de behandeling geen knellende sieraden en kleding te dragen.

2

BlogVolg ons


Inschrijven nieuwsbrief