DEFINITIE GEZONDHEID

Blog

DEFINITIE GEZONDHEID

augustus 23, 2021

De Wereldgezondheidsorganisatie definieert gezondheid als ‘een toestand van volledig lichamelijk, mentaal en sociaal welzijn, en niet enkel de afwezigheid van ziekte of gebreken’. bron: Constitution of the world health organization Het woord ‘volledig’ maakt gezondheid tot een onbereikbaar ideaal. Gezondheid wordt  voorgesteld als een statische toestand en negeert daarmee de realiteit dat alles – ook onze […]


Trillingsbronnen

mei 29, 2021

In 1992 vroeg Dr. Shen Hongxun mij een publicatie van hem te vertalen uit het Engels: Taijiwuxigong, Selfhealing by Spontaneous Movement, Second Edition. Kort daarvoor was ik voor het eerst vader geworden. Tussen het verschonen en flesjes geven door, werkte ik aan de vertaling. Dat was een hele klus. Nadat ik die had voltooid, zette […]


Begoocheling

april 7, 2021

Door oefening en een gezonde leefwijze neemt het zelfregulerend vermogen van het lichaam toe. Langdurige emotionele gemoedsstemmingen, korte, heftige emoties, lethargie, overmatige mentale en fysieke inspanning, een ongezond voedingspatroon en het niet volgen van de levensbestemming tasten dit vermogen aan. Deze factoren vertroebelen het gewaarzijn, ondermijnen de mentale kracht en verzwakken de qi. De vingers op […]


Hoe door de beoefening van taiji en qigong het lichaam yange kwaliteiten ontwikkelt en de geest yinne kwaliteiten

december 10, 2020

Op jonge leeftijd, zo rond ons derde levensjaar, ontwikkelen we een ik-besef. We gaan ons identificeren met ons lichaam, denken en voelen. Samenhangend hiermee ontstaat een gevoel van afgescheidenheid; een gevoel dat aanspoort tot het zoeken naar vervulling. Meestal schenkt dit kortstondige bevrediging, maar zelden duurzaam geluk. De vereenzelviging met wat we lijken te zijn […]


Wat kunnen we doen om ons immuunsysteem te versterken? 2

maart 26, 2020

In mijn vorige blog ging ik in op hoe we in de beoefening van taiji en qigong de Wei Qi, de beschermende qi, kunnen versterken door aan bepaalde aspecten nog nadrukkelijker aandacht te geven. In de tweede blog ga ik hier dieper op in en komen ook andere aspecten aan bod. Aan het slot geef […]


Wat we kunnen doen om ons immuunsysteem te versterken? 1

maart 8, 2020

Nu het coronavirus zich meer en meer verspreidt, is het wijs ons immuunsysteem te versterken. In de beoefening van qigong en taiji doen we dit door de activiteit van het onderste dantian te vergroten. Het onderste dantian bevindt zich 3 à 4 duimbreedten (cun) onder de navel, in een gebied dat rijk is aan lymfeknopen. […]


Jubileum; 40 jaar taiji- en qigongbeoefening

december 29, 2019

Door een vriendin kwam ik in contact met taiji en qigong. Mijn eerste leraar was Franklin Lafour, een toneeldocent in Maastricht. Na een aantal jaren stopte hij met het geven van deze lessen in Tilburg en vervolgde ik mijn lessen bij zijn leraar: Kwee Swan Hoo. Mijn eerste leraren waren rolmodellen voor mij; zij waren […]


Qi, een basissubstantie?

juni 26, 2019

Als Dr. Shen Hongxun zijn leerlingen vroeg wat qi is, dan kwamen er uiteenlopende antwoorden die hij geen van allen goed rekende. Vervolgens beantwoordde hij zijn eigen vraag met het schrijven van een vraagteken of een X op het schoolbord. In het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw verscheen het boek ‘Chinese […]


qigong basisoefeningen

december 1, 2018

In de qigonglessen wordt me regelmatig gevraagd of ik niet enkele basisoefeningen kan onderwijzen. Graag wil ik die vraag beantwoorden met het uitleggen wat mijn uitgangspunten zijn voor de keuze en volgorde van de oefeningen die ik onderwijs. In mijn keuzen laat ik mij vooral leiden door de drie ontwikkelingsstadia die Dr. Shen Hongxun in […]


Wat en hoe

oktober 18, 2018

Het milieu willen we sparen maar we willen ook ongebreidelde economische groei, we willen maximaal rendement uit onze investeringen maar we willen tegelijkertijd geen enkel financieel risico lopen, we willen vrijblijvende verbintenissen met anderen en willen van hen dat zij ons liefdevol verzorgen wanneer we hulpbehoevend zijn, we willen rust en ontspanning maar we willen […]


BlogVolg ons


Inschrijven nieuwsbrief