Bewegen naar een zuivere coherente staat

Bewegen naar een zuivere coherente staat

waterscape waves by illusionistsmemories

Naar welke conditie ontwikkelt het lichaam zich als het de maximale ruimte krijgt om zich te reguleren?  Het levens houden van deze vraag, geeft Taiji- en qigongbeoefenaars en medische qigong therapeuten dieper inzicht in de essentie van deze disciplines. Mogelijk ontdekken zij dat hun lichaam tracht een staat van zuivere coherentie te realiseren. Met de herkenning van deze tendens en de overgave daaraan, verschuift de beoefening van doen naar meer laten ontstaan, van begrenzen naar meer laten ontvouwen.

In het algemene taalgebruik betekent het woord ‘coherentie’ samenhangend, correlerend, verbonden en consistentie binnen een systeem. Vertelt iemand een samenhangend verhaal, dan zeggen we dat het coherent is en als dit ontbreekt, dan zeggen we dat het onzin is, dat het niet coherent is. Coherentie verwijst altijd naar heelheid.

Functioneert het lichaam als een coherent organisme, dan vormt het een geheel van met elkaar samenhangende activiteiten. Deze activiteiten correleren met elkaar in tijd en ruimte, met elkaar onderling en met het geheel. In een staat van totale coherente zijn globale cohesie en lokale vrijheid maximaal vertegenwoordigd. In een dergelijke staat  is de sensitiviteit voor zwakke signalen zeer groot, de interne communicatie uiterst verfijnd en de respons op signalen uitermate snel.

Qigong, taiji en medische qigong creëren condities waarmee een zuivere coherente staat heel dicht benaderd kan worden. Een breed scala aan oefeningen staat de beoefenaar tot zijn beschikking: houdings- en bewegingsoefeningen (taiji en qigong), meditatie, ademhalingsoefeningen, oefeningen met klank, zelfmassage (qigong) en het overdragen van externe qi (medische qigong). De coherentie wordt in het lichaam vergroot door het intensiveren van de vibratiekracht, in vooral de onderbuik (het onderste dantian) en het voorhoofd (bovenste dantian). Van alle trillingsbronnen in het lichaam wordt vooral de vibratiekracht van deze twee centra vergroot.

Coherente vibraties kennen geen beperkingen; zij kunnen zich ongelimiteerd in de ruimte verbreiden. Aangezien vibraties informatie geleiden, is de verspreiding van informatie het meest omvangrijk en indringend als vibraties coherent zijn. Zij worden coherent als zij in kracht toenemen. Taiji- en qigongbeoefenaars en medische qigongtherapeuten intensiveren de vibratie-activiteit in hun lichaam en vergroten zo de interne communicatie in hun lichaam.

Een zuivere coherente staat is een ‘attractorstaat’, een ‘eindstaat’ waar het organisme neigt naar toe terug te keren als die is verstoord. Taiji, qigong en de medische qigong creëren condities die alle ruimte geven aan deze tendens, opdat die zich volledig kan ontplooien. De belangrijkste condities zijn: het wekken van een gevoel van blijmoedigheid, het strekken van het lichaam, het vergroten van de gewrichtsruimten, het diepgaand ontspannen van het lichaam en het activeren van twee energiecentra: het bovenste- en het onderste dantian. De tendens tot het realiseren van een zuivere coherente staat manifesteert zich het meest krachtig en herkenbaar bij de beoefening van spontane bewegingsoefeningen. Deze oefeningen maken deel uit van onder andere het Taijiwuxigong-systeem. Dit is een qigongmethode die werd ontwikkeld door Shen Hongxun. Bij deze oefeningen wordt het onderbuikcentrum, het onderste dantian, geactiveerd en de controle over het lichaam opgegeven. Via willekeurige bewegingen en klanken tracht het lichaam zich dan te bevrijden van de belastende factoren die het realiseren van een zuivere coherente in de weg staan. Een dergelijke staat wordt zelden gerealiseerd omdat het lichaam, ondanks zijn organische energetische beslotenheid, in een constante interactie is met een omgeving die een dergelijke realisatie voortdurend ondermijnt of eruit weghaalt. Denk bijvoorbeeld aan het consumeren van voedsel met voedingsstoffen waarvan het lichaam al genoeg heeft, aan de emotionele informatie die zich door onverwerkte trauma’s in het lichaam nestelt, aan erfelijke factoren, enz. Realiseert een organisme een zuivere coherente staat, dan is het in complete harmonie met zichzelf en met zijn omgeving.

In mijn beoefening en de lessen die ik geef, richt ik mij op het creëren van condities die een staat van zuivere coherente helpen realiseren. Deze condities schep ik in mijn lichaam en in de groepen waaraan ik les geef.
Zoals individuen tenderen ook groepen naar het realiseren van een zuivere coherente staat: een staat van maximale groepscohesie en maximale individuele vrijheid. Deze twee tendensen versterken elkaar wederzijds. Daarom heeft het oefenen in een groep een cumulatief effect op het ontwikkelingsproces van alle individuele deelnemers. Dit effect treedt spontaan op.

© Ruud Raaijmakers, augustus 2014
Bron

The Rainbow and the Worm, Mae-Wan Ho

Afbeelding

Stock image by Illusionistmemories on Devianta

BlogVolg ons


Meld je aan voor de nieuwsbrief

* Verplicht veld