De rol van afstemming bij het leren van taiji en qigong

De rol van afstemming bij het leren van taiji en qigong

U.G. Krishnamurti, niet te verwarren met zijn bekende naamgenoot Jiddu Krishnamurti, bezocht in 1939 de vermaarde goeroe Ramana Maharishi in Tiruvannamalai, in Zuid India. Hij stelde hem de vraag: “Wat men verlichting noemt, kunt u mij dat geven?” Hierop antwoordde Ramana: “Ja, die kan ik je geven maar kun jij die ontvangen?” Aanvankelijk vond Krishnamurti dit een nogal arrogant antwoord maar hij werd er wel door aangespoord zijn spirituele zoektocht te vervolgen.

Wat Ramana precies bedoelde, weet ik niet maar ik begrijp uit zijn antwoord dat de overdracht van inzicht alleen tot een werkelijk ingrijpende transformatie kan leiden indien de ontvanger er helemaal voor open staat die te ontvangen; dat het vernemen van inzicht alleen, niet toereikend is.

Zo kan ik in mijn lessen de essentie van taiji en qigong alleen op mijn leerlingen overdragen als zij zich ervoor openstellen die te ontvangen. Energetische overdracht kan alleen plaatsvinden bij wederzijdse afstemming. Is die er niet, dan draag ik alleen woorden, concepten en ideeën over.

Bij wederzijdse afstemming expandeert de qi in het Middenvat; in het Middenvat van de leraar en de leerling. Deze expansie gaat vergezeld van een tegenovergestelde beweging: het ontvangen van energetische informatie. Stemt de leraar zich af op de leerling dan vindt hij de woorden die ingang vinden bij zijn leerling en omgekeerd ontvangt de leerling de energetische informatie die via de woorden van de leraar worden overgedragen. Een dergelijke overdracht is alleen mogelijk als de relatie tussen leerling en leraar onvoorwaardelijk is; beiden niets van elkaar verlangen.

In mijn lessen zie ik dat de leerlingen die zich niet afstemmen, snel afhaken en dat de anderen die dit wel doen, een snelle energetische ontwikkeling doormaken.

In onze cultuur lijkt het vermogen tot afstemmen niet te worden gewaardeerd als een wezenlijke kwaliteit. Ik schrijf dit toe aan de gevoelens van tekort en gemis waarmee opvoeders, coaches (in persoonlijke- en spirituele ontwikkeling) bedrijven en anderen ons voortdurend voeden. Met het zoeken naar vervulling verdicht ons lichaam zich, comprimeert de lichaamsstructuur. Als we ons afstemmen, gebeurt precies het tegenovergestelde: de lichaamsstructuur verruimt zich, we reiken uit, we verbinden ons met de ander en onze omgeving en vinden in die verbinding vervulling.

Als leerlingen zich niet afstemmen, vind ik dit vanzelfsprekend heel jammer maar hen overreden dit te doen, kan niet aan de orde zijn. Dit zou in strijd zijn met de vrijheid die onontbeerlijk is wil energetische overdracht daadwerkelijk kunnen plaatsvinden.

BlogVolg ons


Meld je aan voor de nieuwsbrief

* Verplicht veld