De naam Taijiwuxigong uitgelegd

Blog

De naam Taijiwuxigong uitgelegd

23 december 2021

In de Chinese cultuur heeft numerologie een grote betekenis. Een voorbeeld hiervan is het begin van hoofdstuk 42 van de Te Tao Ching (Dao De Jing) van Lao Tzu[i]:

De Weg schonk het leven aan het Ene;
Het Ene schonk het leven aan de Twee;
De Twee schonken het leven aan de Drie;
En de Drie schonken het leven aan de tienduizend dingen.

Ook in de naam Taijiwuxigong vinden we getallensymboliek. Dr. Shen Hongxun, de grondlegger en naamgever van deze qigongmethode, stelde de naam Taijiwuxigong samen uit  drie woorden: Taiji, Wuxi en Gong.

TAIJI
“Taiji” verwijst naar Taijiquan. De beoefening van Taijiquan bestaat voor een belangrijk deel uit het beoefenen van de Taiji-vorm. Deze bestaat uit een aantal houdingen die aaneen geregen worden tot een vloeiende bewegingsvorm. Een aantal van deze bewegingen vormde Dr. Shen Hongxun om tot Daoyin. Dit zijn oefeningen die beweging, ademhaling en aandacht combineren voor het leiden van de qi in het lichaam.

“Taiji” is een begrip uit de Chinese Kosmologie en betekent “Uiterste Grenzen”. Het verwijst naar de oorsprong van het universum, naar de elkaar voortbrengende uitersten, yin en yang. Zoals het Taiji-diagram laat zien, vormen deze uitersten een eenheid. Zij onderscheiden zich van elkaar zonder van elkaar gescheiden te zijn. Denk aan licht en donker, warm en koud, mannelijk en vrouwelijk, etc.
Dr. Shen Hongxun onderwees zijn leerlingen in de beoefening van Taijiwuxigong en Taijiquan yin en yang tot uiterste dimensies te vergroten en in een dynamische balans te houden. Hij leerde dit te doen gelijktijdig en achter elkaar. Gelijktijdig door de spieren maximaal te ontspannen en de gewrichtsruimten maximaal te vergroten en diepgaande mentale ontspanning te combineren met uiterste alertheid. Achter elkaar door afwisselend kracht te verzamelen en te ontladen en intentie afwisselend te vormen en op te laten lossen.
Naarmate we dichter bij de uiterste grenzen van yin en yang komen, wordt het steeds precairder hen in een dynamisch evenwicht te houden. In deze kritische toestand ervaren we de polariteit en eenheid van yin en yang zeer intens. Die laat ons continu zien dat Tweeheid een uitdrukking is van Eenheid. De herkenning van Eenheid voert ons naar haar oorsprong. De Taoïsten noemen die Dao. Lao Tse, aan wie het auteurschap van de  Tao Te Tjing wordt toegeschreven, wees er regelmatig op dat hij de ware naam niet weet maar noemt deze eenvoudig de Weg. In de betekenis van oorsprong, kan Dao worden begrepen als “ultieme realiteit”.

WUXI
“Wuxi” betekent vijf. In de Chinese filosofie en Traditionele Chinese Geneeskunde correspondeert het getal met de vijf veranderingsfasen: water, vuur, hout, metaal en aarde. In Taijiwuxigong verwijst “wuxi” naar vijf ademhalingen. De ademhaling van de beginnende beoefenaar is vaak oppervlakkig, onregelmatig en hoorbaar. Naarmate het lichaam door oefening vrijer wordt van belemmerende factoren, wordt de ademhaling dieper, regelmatiger en geluidloos. In deze fase van de Taijiwuxigong beoefening verschuift het zwaartepunt van fysieke naar meer meditatieve oefeningen. Lichaam en geest kunnen in deze oefeningen nog dieper ontspannen en kan de qi een nog subtielere kracht worden.
Door herhaald oefenen verstilt de ademhaling meer en meer. De tijdsduur tussen uit- en inademing wordt steeds langer en uiteindelijk stopt de longademhaling. In de onderbuik, in het onderste dantian, kan dan een pulserende beweging worden gevoeld. Deze wordt ‘navelademhaling’ genoemd. Na enige tijd verdwijnt ook deze pulsatie en treedt een nog subtielere ‘ademhaling’ op, de ‘huidademhaling’. Het lichaam absorbeert en wasemt dan qi uit met de omgeving via de huid. Deze fase gaat over in een ‘ademhaling’ die ‘winterslaap’ wordt  genoemd. Hiermee heb ik zelf geen ervaring. Ik stel mij voor dat het lichaam dan in een staat is die vergelijkbaar is met de winterrust van beren. In deze staat is de lichaamstemperatuur vrij constant en de hartslag uiterst traag.

Hoofdstuk 16 van de Te Tao Ching begint met:

Breng leegheid tot haar uiterste grens;
Handhaaf rust in het midden
.

Aanwijzingen over hoe deze staat van stabiele leegte bereikt kan worden, geeft de Te Tao Ching niet. Dat de ademhaling hierin een rol speelt wordt duidelijk in hoofdstuk 10:

Wat het concentreren van je ademhaling en deze zacht maken betreft – kun je [haar maken als die van] een kind?

In het proces van de ‘vijf ademhalingen’ kan worden herkend dat die leidt tot de ‘uiterste grens’, tot de terugkeer naar de Dao.

GONG
Het woord “gong” betekent vaardigheid. In de context van Taijiwuxigong kan “gong” worden begrepen als het ontwikkelen van de vaardigheid yin en yang op steeds subtielere wijze aan elkaar te paren waardoor het lichaam in toenemende mate ontspant, de geest stiller en de qi een steeds verfijndere kracht wordt.


[i] Te Tao Ching, Robert G. Henricks, Kosmos, 1991

BlogVolg ons


Meld je aan voor de nieuwsbrief

* Verplicht veld