Trillingsbronnen

Blog

Trillingsbronnen

29 mei 2021

In 1992 vroeg Dr. Shen Hongxun mij een publicatie van hem te vertalen uit het Engels: Taijiwuxigong, Selfhealing by Spontaneous Movement, Second Edition. Kort daarvoor was ik voor het eerst vader geworden. Tussen het verschonen en flesjes geven door, werkte ik aan de vertaling. Dat was een hele klus. Nadat ik die had voltooid, zette ik de tekst op een floppy – want zo ging dat destijds – en gaf die aan Dr. Shen Hongxun. Misschien dat de floppy verloren is gegaan, in elk geval is er nooit iets met de tekst gedaan. De inhoud kende ik van eerdere publicaties maar de bijbehorende appendix was nieuw voor mij. In latere publicaties heeft hij deze nooit opgenomen en over de inhoud ervan heeft Dr. Shen Hongxun nooit gesproken, althans niet in lessen waar ik bij aanwezig was.

Een deel van de appendix begreep ik niet, zakte weg in mijn geheugen en kwam pas weer terug in mijn herinnering toen ik tijdens een behandeling een volkomen nieuw verschijnsel ervaarde. Met mijn rechterhand maakte ik dichtbij het lichaam van de cliënt oriënterende bewegingen en werd toen naar een specifiek punt diep in het lichaam geleid. Naarmate ik dichter bij dit punt kwam, liet het zich steeds duidelijker ‘zien’. Het vibratiepatroon rondom het punt werd coherenter en de vibraties die het produceerde, werden steeds krachtiger. Ineens herinnerde ik mij de appendix waarin Dr. Shen onder andere over oscillatoren (trillingsbronnen) had geschreven. En dit was dus zo’n oscillator. In de tekst stond dat zich in het lichaam talloze trillingsbronnen bevinden – ook rondom de centrale as in het lichaam waar zich de bekende chakra’s en dantians bevinden – en dat zij vibraties produceren van uiteenlopende frequenties. In de tekst werden verschillende lichaamsdelen en frequenties genoemd. De vibratiefrequentie van de schedel zou 300 – 400 Hz zijn, die van de tanden 100 – 200 Hz en de darmen 30 Hz. Onder normale omstandigheden zijn de frequenties en amplitudes van deze vibraties zo gering dat wij ze niet kunnen waarnemen. Maar door interne of externe factoren kunnen de trillingsbronnen zo in kracht toenemen dat zij voelbaar worden. Een willekeurige trillingsbron kan zich dan tot een zeer krachtige bron ontwikkelen. Toen ik de trillingsbron in het lichaam van de cliënt stimuleerde, was mijn hand de externe factor.
Het ontstane verschijnsel deed me denken aan wat in de kwantummechanica ‘verstrengeling’ wordt genoemd. De aandacht waarmee ik de trillingsbron trachtte te lokaliseren, beïnvloedde de trillingsbron. Die raakte verstrengeld met mijn Bovenste Dantian.


Trillingsbronnen in het lichaamBeperkt aantal trillingsbronnen door behandeling

De linkerfiguur toont de normale conditie van het lichaam waarin talloze trillingsbronnen, oscillatoren actief zijn. In de rechterfiguur domineren twee bronnen: het Bovenste- en Onderste Dantian. Door toepassing van taiji-principes neemt de activiteit van de meeste trillingsbronnen af ten gunste van deze twee bronnen.

De taiji- en qigongbeoefening creëert interne factoren waardoor in het bijzonder twee trillingsbronnen worden gestimuleerd: het Bovenste- en Onderste Dantian. Deze Dantians worden actief door in de beoefening Taiji Principes toe te passen. Als de oscillerende kracht van het Onderste- en Bovenste Dantian toeneemt, dan neemt die van de andere trillingsbronnen af. De vibraties van deze Dantians kunnen dan zo krachtig worden dat we ze kunnen waarnemen. De vibraties van het Onderste Dantian zijn het meest voelbaar en komen vrij via onder andere de handen.

Toen ik ontdekte dat de trillingsbronnen in het lichaam van de cliënt sterk kunnen reageren op de vibraties van mijn hand, ben ik dit gaan gebruiken voor therapeutische doeleinden. Als een trillingsbron zich laat ‘zien’, beweeg ik mijn hand ernaar toe en moduleer de vibraties waar die bron op reageert. Ik voel dan steeds dat het  vibratiepatroon rondom de bron coherenter wordt en de bron zelf een zeer krachtige oscillator wordt. De vibraties van een krachtig oscillerende bron verbreiden zich over het hele lichaam, geven het lichaam kracht, lossen stagnatie op, transformeren ziekteverwekkende factoren en drijven die uit. Zelfs verstoringen in het lichaam die ver van de gestimuleerde trillingsbron verwijderd zijn, kunnen erdoor oplossen. Het helende effect van een trillingsbron dat door verstrengeling een dominante bron is geworden, is zeer groot.

Ik zou het geweldig vinden als wetenschappers onderzoek zouden doen naar trillingsbronnen en hoe deze voor medische doeleinden kunnen worden gebruikt. De toepassingsmogelijkheden van deze bronnen zijn mogelijk zeer groot.

BlogVolg ons


Meld je aan voor de nieuwsbrief

* Verplicht veld