Uitgangspunten en focus

Uitgangspunten en focus

In mijn taiji- en qigong-beoefening ben ik primair gericht op het ontwikkelen van een krachtige, stabiele interne energie: (nei) qi. De toename van deze kracht versterkt de gezondheid.

De geest leidt de qi; mentale kracht en qi nemen in samenhang met elkaar toe.

Neemt de interne energie in sterke mate toe, dan ontwikkelt zich externe energie: wai qi. De therapeut/beoefenaar kan externe energie gebruiken voor het behandelen van mensen met gezondheidsklachten. Op deze wijze kan de therapeut/beoefenaar zijn/haar qigongcapaciteiten toetsen.

Onder normale omstandigheden is de qi-activiteit in ons lichaam niet of nauwelijks voelbaar. Om voelbaar te worden, worden in de beoefening een aantal condities gecreëerd; het toepassen van taiji principes. Met het voelbaar worden van de qi neemt het lichaamsbewustzijn, de sensitiviteit, toe.

Ergens in onze prille jeugd zijn we ons gaan identificeren met ons lichaam, denken en voelen. Deze identificatie ging vergezeld van een gevoel van afgescheidenheid, van gemis; een gevoel dat in ons het verlangen naar vervulling wekte. Van vinders werden we zoekers. Het vanzelfsprekende verwelkomen van wat is maakte plaats voor de gefilterde waarneming ervan.

De beoefening van taiji en qigong nodigt ons keer op keer uit tot het herkennen van onze oorspronkelijke natuur. De regelmatige beoefening verruimt onze lichaamsstructuur, de levende matrix, en verheldert en verstilt onze geest. Ons lichaam wordt vrij van verkrampingen en belastende factoren en onze levenskracht kan zich onbelemmerd uitdrukken. In zo’n conditie kunnen we naar believen iedere manifestatie aannemen die gewenst is. We kunnen moedig zijn als een krijger, verwonderd zijn als een kind, bewegen als een kat, stromen als een rivier en onverzettelijk zijn als een berg.

Al oefenende kan zich in ons het besef ontvouwen dat we een unieke expressie zijn van de universele levenskracht, qi. Taiji en qigong zijn ontwikkelingswegen die ons kunnen laten zien dat wij reeds thuis zijn, dat wij altijd al thuis waren en dat wij nooit ergens anders kunnen zijn dan thuis.
Weg en Bestemming zijn Een.

BlogVolg ons


Inschrijven nieuwsbrief