Ontspannen

Blog

Ontspannen

mei 22, 2018

Van Dale definieert ‘ontspannen’ als ‘losmaken wat gespannen is’. Op de vraag wat ontspannen is, zal menigeen antwoorden met ‘loslaten’. Wat er in het algemeen mee bedoeld wordt is: loslaten van overmatige spierspanning en gefixeerde ideeën en overtuigingen. Het eerste is fysiek en het tweede mentaal en emotioneel. Beide vormen van spanning hangen nauw met […]


Ritskes’ non dualiteit

januari 18, 2018

In Trouw van 6 januari 2018 staat een interview met Rients Ritskes (de grondlegger van Zen.nl) en filosoof Arthur Nieuwendijk over het boek dat zij over non-dualiteit schreven. Journalist Marlinde van der Breggen vraagt aan Ritskes: “Wat is dat eigenlijk, non-dualiteit?” Ritskes antwoordt: “Heel kortgezegd: alles is één”. In het boek Papaji, Interviews, staat een […]


Kortstondige inspirerende ontmoetingen

december 27, 2017

RIA Een aantal jaren geleden kwam Ria, een vrouw van rond de zestig jaar, voor het eerst in de les.  Voordat de les begon gaf ze iedereen een hand. Er waren die avond ongeveer vijftien deelnemers. Elke handdruk duurde niet langer dan een minuut en het viel me op dat Ria zich afstemde op iedere […]


Aarden en trauma

november 30, 2017

Soms vragen leerlingen mij oefeningen te onderwijzen om beter te aarden. Ik vraag hen dan altijd wat zij precies met ‘aarden’ bedoelen omdat ik dit woord nooit gebruik in mijn lessen. In het tijdschrift Medisch Dossier (november 2017) staat een artikel over oefeningen die we kunnen doen om ons vrij te maken van trauma (Bevrijd […]


Het Bovenste Dantian; een aanvullend regulatiesysteem

oktober 29, 2017

Zonder dat we ons ervan bewust zijn is ons lichaam continu bezig zijn interne milieu in een toestand van relatieve stabiliteit te handhaven terwijl die bloot staat aan aldoor veranderende externe omstandigheden. Het lichaam tracht een dynamisch evenwicht te behouden; een toestand waarbij het interne milieu binnen beperkte grenzen continu varieert. De toestand waarbij het […]


Lege Kracht 2

september 23, 2017

Lege Kracht is vitale informatie. Deze wordt overgedragen op het lichaam van een ander voor martiale- of therapeutische doeleinden. Ik heb mij in het bijzonder gericht op het laatste. Liever dan mensen uit balans brengen, breng ik ze in balans. Qi is een vorm van informatie en is tevens informatiedrager. De informatie waarmee het lichaam […]


Lege Kracht 1

september 10, 2017

Vermoedelijk eind jaren negentig van de vorige eeuw gaf dr. Shen een workshop in de Ubburg in Ubbergen waar hij een leerling uitnodigde om hem aan te vallen. Ik meen dat deze leerling Jeroen heette. Jeroen was een toegewijd leerling; aanzienlijk groter, forser en sterker dan dr. Shen. Uit voorzorg werd het podium geheel ontruimd. […]


Dao, qi en het menselijk lichaam

augustus 30, 2017

Wat de Dao betreft, de Dao waarover gesproken kan worden is niet de eeuwige Dao; Wat namen betreft, de naam die genoemd kan worden, is niet de eeuwige naam. Het naamloze is het begin van de tienduizend dingen; Het genoemde is de moeder van de tienduizend dingen. Dit zijn de beroemde openingszinnen van de Dao […]


Taiji en qigong; van game naar play

augustus 14, 2017

Het Engels kent twee woorden voor spel: game en play. Een game is een spel met regels en een play een spel zonder regels. Het Nederlands maakt dit onderscheid niet en kent alleen het woord ‘spel’. Leren we taiji of qigong dan worden deze disciplines aanvankelijk beoefend als een game en gaandeweg steeds meer als een […]


Wuwei, qigong en taiji

juli 11, 2017

Wuwei wordt doorgaans vertaald als ‘doen door niet doen’. Over dit Daoïstische begrip bestaan veel misverstanden. Zo wordt vaak gedacht dat wuwei een pleidooi is voor hedonisme of voor het niet ingrijpen waar dit juist gewenst zou zijn. Het oude ideogram wu laat een groep mensen zien die in een bos een open plek maakt […]


BlogVolg ons


Inschrijven nieuwsbrief