qigong basisoefeningen

Blog

qigong basisoefeningen

1 december 2018

In de qigonglessen wordt me regelmatig gevraagd of ik niet enkele basisoefeningen kan onderwijzen. Graag wil ik die vraag beantwoorden met het uitleggen wat mijn uitgangspunten zijn voor de keuze en volgorde van de oefeningen die ik onderwijs. In mijn keuzen laat ik mij vooral leiden door de drie ontwikkelingsstadia die Dr. Shen Hongxun in […]


Wat en hoe

18 oktober 2018

Het milieu willen we sparen maar we willen ook ongebreidelde economische groei, we willen maximaal rendement uit onze investeringen maar we willen tegelijkertijd geen enkel financieel risico lopen, we willen vrijblijvende verbintenissen met anderen en willen van hen dat zij ons liefdevol verzorgen wanneer we hulpbehoevend zijn, we willen rust en ontspanning maar we willen […]


Dichter bij mezelf

13 september 2018

Regelmatig hoor en lees ik dat yoga, mindfulness, Zen meditatie en ongetwijfeld ook taiji en qigong, ons dichter bij onszelf brengen. Ik vraag mij af wat deze auteurs precies bedoelen met “dichter bij onszelf”. Als ik zeg dat ik dichter bij mezelf wil komen, wek ik onbedoeld de indruk dat er drie ikken zijn. Er […]


De rol van het Middenvat in Dzogchen volgens Fahai Lama

28 juni 2018

Dr. Shen Hongxun onderscheidde vijf energievaten. Een van deze vaten is het Middenvat dat ook wel het Centrale Kanaal wordt genoemd. De Chinese benaming van dit vat is Zhong Mai en de Tibetaanse is Wuma. Een van de leraren van dr. Shen Hongxun was Fahai Lama (1920-1991). Anders dan zijn leraar ging Dr. Shen Hongxun […]


Ontspannen

22 mei 2018

Van Dale definieert ‘ontspannen’ als ‘losmaken wat gespannen is’. Op de vraag wat ontspannen is, zal menigeen antwoorden met ‘loslaten’. Wat er in het algemeen mee bedoeld wordt is: loslaten van overmatige spierspanning en gefixeerde ideeën en overtuigingen. Het eerste is fysiek en het tweede mentaal en emotioneel. Beide vormen van spanning hangen nauw met […]


Ritskes’ non dualiteit

18 januari 2018

In Trouw van 6 januari 2018 staat een interview met Rients Ritskes (de grondlegger van Zen.nl) en filosoof Arthur Nieuwendijk over het boek dat zij over non-dualiteit schreven. Journalist Marlinde van der Breggen vraagt aan Ritskes: “Wat is dat eigenlijk, non-dualiteit?” Ritskes antwoordt: “Heel kortgezegd: alles is één”. In het boek Papaji, Interviews, staat een […]


Kortstondige inspirerende ontmoetingen

27 december 2017

RIA Een aantal jaren geleden kwam Ria, een vrouw van rond de zestig jaar, voor het eerst in de les.  Voordat de les begon gaf ze iedereen een hand. Er waren die avond ongeveer vijftien deelnemers. Elke handdruk duurde niet langer dan een minuut en het viel me op dat Ria zich afstemde op iedere […]


Aarden en trauma

30 november 2017

Soms vragen leerlingen mij oefeningen te onderwijzen om beter te aarden. Ik vraag hen dan altijd wat zij precies met ‘aarden’ bedoelen omdat ik dit woord nooit gebruik in mijn lessen. In het tijdschrift Medisch Dossier (november 2017) staat een artikel over oefeningen die we kunnen doen om ons vrij te maken van trauma (Bevrijd […]


Het Bovenste Dantian; een aanvullend regulatiesysteem

29 oktober 2017

Zonder dat we ons ervan bewust zijn is ons lichaam continu bezig zijn interne milieu in een toestand van relatieve stabiliteit te handhaven terwijl die bloot staat aan aldoor veranderende externe omstandigheden. Het lichaam tracht een dynamisch evenwicht te behouden; een toestand waarbij het interne milieu binnen beperkte grenzen continu varieert. De toestand waarbij het […]


Lege Kracht 2

23 september 2017

Lege Kracht is vitale informatie. Deze wordt overgedragen op het lichaam van een ander voor martiale- of therapeutische doeleinden. Ik heb mij in het bijzonder gericht op het laatste. Liever dan mensen uit balans brengen, breng ik ze in balans. Qi is een vorm van informatie en is tevens informatiedrager. De informatie waarmee het lichaam […]


BlogVolg ons


Meld je aan voor de nieuwsbrief

* Verplicht veld