Wat kunnen we doen om ons immuunsysteem te versterken? 2

Blog

Wat kunnen we doen om ons immuunsysteem te versterken? 2

maart 26, 2020

In mijn vorige blog ging ik in op hoe we in de beoefening van taiji en qigong de Wei Qi, de beschermende qi, kunnen versterken door aan bepaalde aspecten nog nadrukkelijker aandacht te geven. In de tweede blog ga ik hier dieper op in en komen ook andere aspecten aan bod. Aan het slot geef […]


Wat we kunnen doen om ons immuunsysteem te versterken? 1

maart 8, 2020

Nu het coronavirus zich meer en meer verspreidt, is het wijs ons immuunsysteem te versterken. In de beoefening van qigong en taiji doen we dit door de activiteit van het onderste dantian te vergroten. Het onderste dantian bevindt zich 3 à 4 duimbreedten (cun) onder de navel, in een gebied dat rijk is aan lymfeknopen. […]


Jubileum; 40 jaar taiji- en qigongbeoefening

december 29, 2019

Door een vriendin kwam ik in contact met taiji en qigong. Mijn eerste leraar was Franklin Lafour, een toneeldocent in Maastricht. Na een aantal jaren stopte hij met het geven van deze lessen in Tilburg en vervolgde ik mijn lessen bij zijn leraar: Kwee Swan Hoo. Mijn eerste leraren waren rolmodellen voor mij; zij waren […]


Qi, een basissubstantie?

juni 26, 2019

Als Dr. Shen Hongxun zijn leerlingen vroeg wat qi is, dan kwamen er uiteenlopende antwoorden die hij geen van allen goed rekende. Vervolgens beantwoordde hij zijn eigen vraag met het schrijven van een vraagteken of een X op het schoolbord. In het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw verscheen het boek ‘Chinese […]


qigong basisoefeningen

december 1, 2018

In de qigonglessen wordt me regelmatig gevraagd of ik niet enkele basisoefeningen kan onderwijzen. Graag wil ik die vraag beantwoorden met het uitleggen wat mijn uitgangspunten zijn voor de keuze en volgorde van de oefeningen die ik onderwijs. In mijn keuzen laat ik mij vooral leiden door de drie ontwikkelingsstadia die Dr. Shen Hongxun in […]


Wat en hoe

oktober 18, 2018

Het milieu willen we sparen maar we willen ook ongebreidelde economische groei, we willen maximaal rendement uit onze investeringen maar we willen tegelijkertijd geen enkel financieel risico lopen, we willen vrijblijvende verbintenissen met anderen en willen van hen dat zij ons liefdevol verzorgen wanneer we hulpbehoevend zijn, we willen rust en ontspanning maar we willen […]


Dichter bij mezelf

september 13, 2018

Regelmatig hoor en lees ik dat yoga, mindfulness, Zen meditatie en ongetwijfeld ook taiji en qigong, ons dichter bij onszelf brengen. Ik vraag mij af wat deze auteurs precies bedoelen met “dichter bij onszelf”. Als ik zeg dat ik dichter bij mezelf wil komen, wek ik onbedoeld de indruk dat er drie ikken zijn. Er […]


De rol van het Middenvat in Dzogchen volgens Fahai Lama

juni 28, 2018

Dr. Shen Hongxun onderscheidde vijf energievaten. Een van deze vaten is het Middenvat dat ook wel het Centrale Kanaal wordt genoemd. De Chinese benaming van dit vat is Zhong Mai en de Tibetaanse is Wuma. Een van de leraren van dr. Shen Hongxun was Fahai Lama (1920-1991). Anders dan zijn leraar ging Dr. Shen Hongxun […]


Ontspannen

mei 22, 2018

Van Dale definieert ‘ontspannen’ als ‘losmaken wat gespannen is’. Op de vraag wat ontspannen is, zal menigeen antwoorden met ‘loslaten’. Wat er in het algemeen mee bedoeld wordt is: loslaten van overmatige spierspanning en gefixeerde ideeën en overtuigingen. Het eerste is fysiek en het tweede mentaal en emotioneel. Beide vormen van spanning hangen nauw met […]


Ritskes’ non dualiteit

januari 18, 2018

In Trouw van 6 januari 2018 staat een interview met Rients Ritskes (de grondlegger van Zen.nl) en filosoof Arthur Nieuwendijk over het boek dat zij over non-dualiteit schreven. Journalist Marlinde van der Breggen vraagt aan Ritskes: “Wat is dat eigenlijk, non-dualiteit?” Ritskes antwoordt: “Heel kortgezegd: alles is één”. In het boek Papaji, Interviews, staat een […]


BlogVolg ons


Inschrijven nieuwsbrief