AARDEN EN TRAUMA

Blog

AARDEN EN TRAUMA

november 30, 2017

Soms vragen leerlingen mij oefeningen te onderwijzen om beter te aarden. Ik vraag hen dan altijd wat zij precies met ‘aarden’ bedoelen omdat ik dit woord nooit gebruik in mijn lessen. In het tijdschrift Medisch Dossier (november 2017) staat een artikel over oefeningen die we kunnen doen om ons vrij te maken van trauma (Bevrijd […]


HET BOVENSTE DANTIAN; EEN AANVULLEND REGULATIESYSTEEM

oktober 29, 2017

Zonder dat we ons ervan bewust zijn is ons lichaam continu bezig zijn interne milieu in een toestand van relatieve stabiliteit te handhaven terwijl die bloot staat aan aldoor veranderende externe omstandigheden. Het lichaam tracht een dynamisch evenwicht te behouden; een toestand waarbij het interne milieu binnen beperkte grenzen continu varieert. De toestand waarbij het […]


Lege Kracht 2

september 23, 2017

Lege Kracht is vitale informatie. Deze wordt overgedragen op het lichaam van een ander voor martiale- of therapeutische doeleinden. Ik heb mij in het bijzonder gericht op het laatste. Liever dan mensen uit balans brengen, breng ik ze in balans. Qi is een vorm van informatie en is tevens informatiedrager. De informatie waarmee het lichaam […]


Lege Kracht 1

september 10, 2017

Vermoedelijk eind jaren negentig van de vorige eeuw gaf dr. Shen een workshop in de Ubburg in Ubbergen waar hij een leerling uitnodigde om hem aan te vallen. Ik meen dat deze leerling Jeroen heette. Jeroen was een toegewijd leerling; aanzienlijk groter, forser en sterker dan dr. Shen. Uit voorzorg werd het podium geheel ontruimd. […]


Dao, qi en het menselijk lichaam

augustus 30, 2017

Wat de Dao betreft, de Dao waarover gesproken kan worden is niet de eeuwige Dao; Wat namen betreft, de naam die genoemd kan worden, is niet de eeuwige naam. Het naamloze is het begin van de tienduizend dingen; Het genoemde is de moeder van de tienduizend dingen. Dit zijn de beroemde openingszinnen van de Dao […]


Taiji en qigong; van game naar play

augustus 14, 2017

Het Engels kent twee woorden voor spel: game en play. Een game is een spel met regels en een play een spel zonder regels. Het Nederlands maakt dit onderscheid niet en kent alleen het woord ‘spel’. Leren we taiji of qigong dan worden deze disciplines aanvankelijk beoefend als een game en gaandeweg steeds meer als een […]


Wuwei, qigong en taiji

juli 11, 2017

Wuwei wordt doorgaans vertaald als ‘doen door niet doen’. Over dit Daoïstische begrip bestaan veel misverstanden. Zo wordt vaak gedacht dat wuwei een pleidooi is voor hedonisme of voor het niet ingrijpen waar dit juist gewenst zou zijn. Het oude ideogram wu laat een groep mensen zien die in een bos een open plek maakt […]


Transformatie door te doen alsof die zich al heeft voltrokken

juni 26, 2017

“Hoe word ik verlicht?” vroeg een bezoeker van een bijeenkomst met Jean Klein. Hij antwoordde hierop: “Door te leven als een verlichte!” Ik was verrast door dit ongewone antwoord van deze Advaita-Vedantaleraar. Zijn antwoord verraste me omdat het in deze traditie veel gebruikelijker is dat zo’n vraag wordt beantwoord met een tegenvraag, zoals: “Wie is […]


Intuitie

juni 11, 2017

In korte tijd zeiden twee mensen me dat zij terugkwamen op hun eerder genomen besluit. Hun intuïtie gaf hen in dit te doen. Zij overtuigden mij niet. Intuïtie veronderstelt een hoger beoordelingsvermogen te zijn; een vermogen dat ons laat weten wat wel of niet goed is. Anders dan de ratio levert de intuïtie ons geen […]


Draaigroei en spiralen in de ledematen

mei 31, 2017

Draaigroei

Bij mooi weer oefen ik in het Loyola-park in Vught. Daar staat een boom met een opvallende spiraalgroei (een groeiwijze die ook wel ‘draaigroei’ wordt genoemd). De draaigroei toont mij een aspect van mijn taiji- en qigongbeoefening. In een boom lopen de houtvezels niet recht maar maken een hoek ten opzichte van de stam of […]


BlogVolg ons


Inschrijven nieuwsbrief